2019. április 25., csütörtök

Párkapcsolat fehéren feketén

Játszma...sokszor halljuk ezt a kifejezést, mégis sokunknak csak hozzávetőleges fogalma van, mit is takar valójában. Gondolhatunk akár az 1997-es nagysikerű Michael Douglas filmre (Játsz/ma), de magát a lélektani kifejezést Eric Berne amerikai pszichológus alkotta meg, és a szó kulcsfogalmát adja a tranzakcióanalízis (TA) nevű pszichoterápiás elméletének (Játszma). A TA-ben a nő és férfi jelenlevők gyakran a sakkjátszmához hasonlóan Fehér és Fekete megjelöléssel vesznek részt. Berne könyve, az "Emberi játszmák" 1964-es megjelenésű, de a benne foglaltak nemcsak máig érvényesek, hanem a későbbiekben a klinikai tapasztalatok által maga az alap elmélet új, használható elemekkel is bővült.

A játszma lényegében a valódi kapcsolat, kommunikáció, intimitás pótléka. Forgatókönyvszerűen, rejtett, de mégis vállalt szerepek mentén halad a Nyereség felé. A játszmában résztvevő mindkét felet érintő Nyereség biztonságot ad, és a kapcsolat (látszat)stabilitásaként könyvelhető el. A játszma felszíni szintje a megszokott dramaturgiát jelenti, a mindkét fél által unalomig ismert szerepekkel, mondatokkal. Az ez alatti mélyebb réteg a pszichológiai szint, itt egy mélylélektani szükséglet nyer kielégülést. Pl. az "áldozat lét" megélése - "nem vagyok szerethető", vagy éppen az intimitás elutasítása.

A játszmák nyelve gyakran a romboló "sakál -nyelv". Ennek ellenpontja az építő, őszinte, hiteles érzelmeket képviselő "zsiráf-nyelv". Mindkettő Marshall Rosenberg "erőszakmentes kommunikáció" elméletének alapfogalma (Erőszakmentes ­kommunikáció). A sakál a "fight or flight" reakció mentén él, ha az ellenfél gyengébb, támad, ha erősebb, elfut, meghunyászkodik. A zsiráf a "csupa szív" állat, emberi megfelelője az, aki tisztában van érzéseivel, szükségleteivel, azokat fel is vállalva, még ha alkalomadtán konfrontálódnia is kell a másikkal (ellentétben a menekülő sakállal). A két állattal jelölt viselkedési, viszonyulási mód lényegében bejáratott, megszokott kommunikációs stratégia, maga a "sakál-mód" hasonló a fent említett játszmákhoz. Sajnos legtöbbünk anyanyelve is ez, ugyanakkor az őszinte önkifejezés, az asszertívan (határozottan és megfelelő öntudattal) kommunikáló "zsiráf nyelv" tanulható, és sikeresen alkalmazható egy párkapcsolatban.

Tovább bonyolítva az amúgy sem egyszerű emberi kapcsolatokat, még ha át is látunk mindennapi játszmáinkon, vagy erőszakmentes zsiráfként a "szív szintjén" kapcsolódunk is össze, a kapcsolataink sikerességét erősen befolyásolják kora gyermekkori kötődési mintáink is. Leginkább az anyával/gondozóval kialakított kapcsolatunk szilárdságának, mintájának módja, ami "imprinting" - ként szinte beleég tudatunkba, befolyásolva későbbi kapcsolataink megélését, milyenségét. Két fő felnőttkorban megjelenő kapcsolódási minta csecsemőkori kötődési megfelelője az ambivalens (bizalmatlan, ugyanakkor túlzottan ragaszkodó) illetve az elutasító (fél az intimitástól, kerüli a mély bevonódást elváró helyzeteket) kapcsolati mód. Természetesen a későbbiekben a fennálló családi minták is befolyásolják - követendő példaként - kapcsolataink minőségét. A családi háttér talaján szárba szökkenő fácska jó esetben - a serdülőkor után - stabil identitásként vesz részt egy kapcsolatban. Ennek elérése alapfeltétele egy tartós, mély, intim kapcsolat kialakításának, fenntartásának. Stabil, egészséges, az öröm megélésre képes énképpel rendelkezve nem a másikban keressük "boldogságunk" mindenható kulcsát, hanem azt mindkét fél maga viszi a kapcsolatba, elejét véve így a vádaskodásoknak (a másik fél nem teljesíti a rá testált szerepet), illetve két alapjában boldog ember találkozásából egy minőségileg még magasabb szintű, kiteljesedett kapcsolat születhet.

Párkapcsolataink minősége természetesen megváltoztatható, javítható. A konzultációk során a tudatosítás, az egymás előtt elhallgatott érzések, gondolatok "védett" környezetben történő kimondása, játszmák nélküli vállalása segíti a kapcsolat javulását. Az egyedül cipelt fájdalmak, lelki sebek közös feldolgozása nemcsak rövid, de hosszú távon is a kapcsolat épüléséhez járul hozzá.
 
https://www.pszicho-menta.hu/tudastar/

2019. április 10., szerda

Sémák és sématerápia

A Dr. Jeffrey Young által kidolgozott Sématerápia egy integratív terápiás megközelítés. Az elmélet a kora gyermekkorban ki nem elégített érzelmi alapszükségletekre épül. Ezek a - 1. Biztonságos kötődésre, elfogadásra, gondoskodásra való alapvető igény 2. Autonómia, kompetencia, én-azonosság (identitás) megélésnek érzése 3. Reális keretek (határok) és önkontroll 4. A saját szükségletek és érzelmek kifejezésének szabadsága és a 5. Spontaneitás és játék megélésnek szabadsága. Ezen szükségletek gyerekkortól fogva minden emberben jelen vannak - az viszont egyedi, hogy kiben, melyik, milyen intenzitással. Az egészséges felnőtt embert illetve az Egészséges Felnőtt sémamódunkat - arról lehet megismerni, hogy megvan a képessége, hogy e szükségleteit adaptív módon kielégítse, éltetve és támogatva Boldog Gyermek énünket. A gyermekkorban szerzett deficitek (azaz - túl sok valami negatívból, túl kevés valami jóból, vagy éppen túl sok valami jóból) által kognitív és érzelmi mintázatokkal bíró sémák, programok alakulnak ki, amelyek aztán a későbbi életben egyre kiterjedtebben, diszfunkcionálisan, azaz önsorsrontó módon hatják át mindennapjainkat, újra és újra hasonló hibákat vétve, hasonló élethelyzetekbe, hasonlóan romboló párkapcsolatokba vezérelve minket. Megszületése pillanatában ugyanakor minden séma adaptív, azaz gyermekkorban a rendelkezésünkre álló lehetőségek közül ez a viselkedés látszik a legjobbnak. A tapasztalat által a séma gyengül, gyógyul, vagy éppen erősödik. Sajnos többnyire ez utóbbi történik, és felnőttkorban foggal-körömmel ragaszkodunk ahhoz a látszat-biztonsághoz, amit gyerekkorban a sémáinktól kapunk. Ilyen sémák a "Könyörtelen mércék", a "Csökkentértékűség-szégyen", vagy az "Érzelmi gátoltság", melyek elsősorban társas kapcsolatainkat rombolják.

A sémák a lelki rendszer mélyén helyezkednek el, rigidek, ellenállnak a változásnak, és megkérdőjelezhetetlennek tűnnek. Komplex, kiterjedt módon betöltik gondolatainkat és érzelmeinket, így hatással vannak cselekedeteinkre is, mégpedig maladaptív módon, azaz a viselkedés nem segíti elő a környezethez való alkalmazkodásunkat, nem célravezető egy adott probléma megoldásában.

A sématerápia optimista szemléletű megközelítés. A sémákat lelki sebeknek tekinti, és a célja az, hogy e sebeket begyógyítsa, illetve a sebek állította csapdákból kisegítse a sémákkal bíró embert.

Young 18 sémát azonosított be, ezek mérésére dolgozta ki a "Young -féle séma kérdőívet", illetve arra, hogy milyen módon nyilvánulnak meg ezek a sémák, a "Sémamód-kérdőívet". A sémákat elfogadhatjuk, elkerülhetjük, vagy túlkompenzálhatjuk. Így lényegében minden egyes ember egyedi "sémaprofillal" bír - a gyógyítás a terapeuta részéről nagyfokú nyitottságot és rugalmasságot követel.

Ha kíváncsi, milyen programok, sémák irányítják az életét, és változtatni is szeretne ezeken, keressen bizalommal!
 
https://www.pszicho-menta.hu/tudastar2/